Meer instructies

Hier vindt u aanvullende instructies die niet bij een van de andere categorieën horen.

Call-instructie

Verplaatst de controle over het programma naar een sub, functie of DLL-procedure.

Choose-functie

Geeft een geselecteerde waarde uit een lijst van argumenten terug.

Declare-instructie

Declareert en definieert een subroutine in een DLL-bestand die u wilt uitvoeren via LibreOffice Basic.

End-instructie

Beëindigt een procedure of blok.

Exit-instructie

Verlaat een Do...Loop, For...Next, een Functie-procedure of een Sub-procedure.

FreeLibrary-functie

Geeft DLL's vrij die geladen zijn door een Declare-instructie. Een vrijgegeven DLL zal automatisch worden herladen als één van zijn functies wordt aangeroepen. Zie ook: Declare

Function-instructie

Definieert een subprocedure die kan worden gebruikt als een uitdrukking om een teruggegeven waarde-type te bepalen.

Rem-instructie

Gebruikt om een programmaregel als een commentaar te definiëren; de inhoud van de opmerking heeft geen invloed op de instructie.

Stop-instructie

Stopt de uitvoering van het lopende BASIC-programma.

Sub-instructie

Definieert een subprocedure.

Switch-functie

Evalueert een lijst van argumenten, bestaande uit een expressie gevolgd door een waarde. De Switch-functie geeft een waarde terug die geassocieerd is met de expressie die werd uitgevoerd met deze functie.

With-instructie

Stelt een object als standaardobject in, waar alle eigenschappen en methoden naar verwijzen totdat de End With-instructie wordt aangeroepen, vooropgesteld dat geen andere objectnaam wordt gegeven.