While...Wend-instructie

Als het programma een While-instructie tegenkomt test het de voorwaarde. Als de voorwaarde Onwaar is, vervolgt het programma direct met de volgende Wend-instructie. Als de voorwaarde Waar is, wordt de lus uitgevoerd totdat het programma Wend vindt en springt dan terug naar de While-instructie. Als de voorwaarde nog steeds Waar is, zal de lus nogmaals worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot de Do...Loop-instructie kan een While...Wend-lus niet geannuleerd worden met Exit. U moet nooit een While...Wend-lus met GoTo beëindigen aangezien dit een runtime-fout kan veroorzaken.

Een Do...Loop is meer flexibel dan een While...Wend.

Syntaxis:

While Voorwaarde [Instructie] Wend

Voorbeeld:

Sub VoorbeeldWhileWend

Dim sTekst As String

Dim iDoe As Integer

  sTekst ="Dit is een korte tekst"

  iDoe = 1

  While iDoe < Len(sTekst)

    If Mid(sTekst,iDoe,1)<> " " Then Mid(sTekst ,iDoe, 1, Chr(1 + Asc(Mid(sTekst,iDoe,1)))

    iDoe = iDoe + 1

  Wend

  MsgBox sTekst,0,"Gecodeerde Tekst"

End Sub