IIf-instructie

Geeft één van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geëvalueerde uitdrukking.

Syntaxis:

IIf (Expressie, ExpressieWaar, ExpressieOnwaar)

Parameters:

Expressie: Elke expressie die moet worden geëvalueerd. Als de expressie Waar is, geeft de functie het resultaat ExpressieWaar terug; anders wordt het resultaat ExpressieOnwaar teruggegeven.

ExpressieWaar, ExpressieOnwaar: Elke expressie, waarvan één als het functieresultaat zal worden teruggegeven, afhankelijk van de logische evaluatie.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure