Select...Case-instructie

Definieert één of meer instructieblokken, afhankelijk van de waarde van een expressie.

Syntaxis:

Select Case Voorwaarde Case Expressie InstructieBlok [Case Expressie2 InstructieBlok][Case Else] InstructieBlok End Select

Parameters:

Voorwaarde: Elke expressie die bepaalt of het instructieblok dat volgt op de respectievelijke Case-instructie wordt uitgevoerd.

Expressie: Elke expressie die uitwisselbaar is met de Voorwaarde type-uitdrukking. Het instructieblok dat volgt op de Case-instructie wordt uitgevoerd als Voorwaarde overeenkomt met Expressie.

Voorbeeld:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Getal van 1 tot 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Getal van 6 tot 8"

    Case 8 To 10

      Print "Groter dan 8"

    Case Else

      Print "Buiten bereik van 1 tot 10"

  End Select

End Sub