Voorwaardeninstructies

De volgende instructies zijn gebaseerd op voorwaarden.

If...Then...Else-instructie

Definieert één of meer instructieblokken die alleen moeten worden uitgevoerd als een bepaalde voorwaarde Waar is.

Select...Case-instructie

Definieert één of meer instructieblokken, afhankelijk van de waarde van een expressie.

IIf-instructie

Geeft één van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geëvalueerde uitdrukking.