Gehele getallen

De volgende functies worden gebruikt om waarden af te ronden tot gehele getallen.

Fix-functie

Geeft de Integer-waarde van een numerieke expressie terug door het breukgedeelte van het getal te verwijderen.

Int-functie

Geeft het Integer-deel van een getal terug.