Exponentiële en logaritmische functies

De volgende exponentiele en logaritmische functies worden ondersteund in LibreOffice BASIC.

Exp-functie

Geeft de basis van het natuurlijke logaritme (e = 2.718282) verhoogd tot een macht.

Log-functie

Geeft de natuurlijke logaritme van een getal terug.