"*"-operator

Vermenigvuldigt twee waarden.

Syntaxis:

Resultaat = Expressie1 * Expressie2

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke expressie die het resultaat van een vermenigvuldiging vormt.

Expressie1, Expressie2: Elke numerieke expressie die moet worden vermenigvuldigd.

Voorbeeld:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub