"-"-operator

Trekt twee waarden van elkaar af.

Syntaxis:

Resultaat = Expressie1 - Expressie2

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke expressie die het resultaat van het aftrekken bevat.

Expressie1, Expressie2: Elke numerieke expressie die moet worden afgetrokken.

Voorbeeld:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub