XOR-operator

Voert een logisch Exclusief-Or combinatie uit van twee uitdrukkingen.

Syntaxis:

Resultaat = Expressie1 Xor Expressie2

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke variabele die het resultaat van de combinatie bevat.

Expressie1, Expressie2: Alle numerieke expressies die moeten worden gecombineerd.

Een logische Exclusief-Or-vergelijking van twee Booleaanse expressies geeft alleen Waar terug als beide expressies verschillend van elkaar zijn.

Een bit-gewijze Exclusief-Or vergelijking geeft een bit terug als het overeenkomstige bit is ingesteld in slechts één van de twee uitdrukkingen.

Voorbeeld:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vUit = vA > vB Xor vB > vC ' geeft 0 terug

  vUit = vB > vA Xor vB > vC ' geeft -1 terug

  vUit = vA > vB Xor vB > vD ' Geeft -1 terug

  vUit = (vB > vD Xor vB > vA) ' geeft -1 terug

  vUit = vB Xor vA ' geeft 2 terug

End Sub