Not-operator

Gebruikt om een ontkennende uitdrukking te creëren door de bit-waarden tegengesteld te gebruiken.

Syntaxis:

Resultaat = Not Expressie

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke variabele die het resultaat van de ontkennende expressie bevat.

Expressie: Elke expressie die als ontkennend moet worden opgevat.

In een ontkennende Booleaanse expressie wordt de waarde Waar, Onwaar en andersom.

In een bit-gewijze ontkenning wordt elke individueel bit omgekeerd.

Voorbeeld:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vUit = Not vA ' geeft -11 terug

    vUit = Not(vC > vD) ' Geeft -1 terug

    vUit = Not(vB > vA) ' Geeft -1 terug

    vUit = Not(vA > vB) ' Geeft 0 terug

End Sub