Eqv-operator

Berekent een logisch equivalent op twee uitdrukkingen.

Syntaxis:

Resultaat = Expressie1 Eqv Expressie2

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke variabele die het resultaat van de vergelijking bevat.

Expressie1, Expressie2: Elke uitdrukking die moet worden vergeleken.

Als getest wordt op equivalent tussen Booleaanse expressies is het resultaat Waar als óf beide uitdrukkingen Waar zijn óf als beide Onwaar zijn.

In een bit-gewijze vergelijking stelt de Eqv-operator de overeenkomstige bit in het resultaat alleen in als een bit is ingesteld in beide expressies of geen van beide expressies.

Voorbeeld:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vUit = A > B Eqv B > C ' geeft -1 terug

  vUit = B > A Eqv B > C ' geeft 0 terug

  vUit = A > B Eqv B > D ' geeft 0 terug

  vUit = (B > D Eqv B > A) ' geeft -1 terug

  vUit = B Eqv A ' geeft -3 terug

End Sub