Err-functie

Geeft een foutcode terug die de fout die voorkwam gedurende de uitvoering van het programma identificeert.

Syntaxis:

Err

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

De Err-functie wordt gebruikt in foutafhandelingsroutines om de fout en de herstelactie te bepalen.

Voorbeeld:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler ' Stel foutafhandeling in

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

Rem Fout kwam voor vanwege een niet-bestaand bestand

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Fout " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Op regel : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Een fout gevonden"

End Sub