Basic-constanten

Constanten die in Basic-programma's gebruikt worden

Boleaanse constanten

Naam

Type

Waarde

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Voorbeeld:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Mathematische constante

Naam

Type

Waarde

Pi

Double

3.14159265358979


Voorbeeld:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Object-constante

Naam

Type

Gebruik

Empty

Variant

De waarde Leeg geeft aan dat de variabele niet gebruikt wordt.

Null

null

Geeft aan dat de variabele geen gegevens bevat.

Nothing

Object

Wijs het object Niets aan een variabele toe om een vorige toewijzing te verwijderen.


Voorbeeld:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Aanvullende VBA-constanten

De volgende constantes zijn beschikbaar wanneer de VBA compatibiliteit modus geactiveerd is

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Benoemde constante

Hexadecimale (decimale) waarde

Omschrijving

vbCr

\x0D (13)

CR - Regeleinde

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Regeleinde en nieuwe regel

vbFormFeed

\x0c (12)

FF- volgende pagina

vbLf

\x0A (10)

LF - nieuwe regel

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) voor 32-bit Windows

\x0A (10) voor andere 64 bits systemen

LF of CRLF

vbNullString

""

Null-reeks

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontale tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Verticale tab