Time-instructie

Deze functie geeft de huidige systeemtijd als een tekenreeks in de opmaak "UU:MM:SS".

Syntaxis:

Time

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die de nieuwe tijd specificeert in de opmaak "UU:MM:SS".

Voorbeeld:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"De tijd is nu :"

End Sub