Systeemdatum en -tijd

Hier vindt u de functies en instructies voor het instellen of teruggeven van de systeemdatum en -tijd.

Date-instructie

Geeft de huidige systeemdatum terug als een tekenreeks of herstelt de datum. De datumnotatie wordt herkend volgens de landinstellingen van uw systeem.

Now-functie

Geeft de huidige systeemdatum en tijd als een Date waarde terug.

Time-instructie

Deze functie geeft de huidige systeemtijd als een tekenreeks in de opmaak "UU:MM:SS".

Timer-functie

Geeft een waarde terug die het aantal seconden die zijn verlopen sinds middernacht specificeert.