TimeValue-functie

Berekent een seriële tijdwaarde uit de gespecificeerde uur, minuut en seconde - parameters meegegeven als tekenreeksen - die de tijd in een enkele numerie waarde voorstellen. Deze waarde kan worden gebruikt om het verschil tussen tijden te berekenen.

Syntaxis:

TimeValue (Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

Datum

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die de te berekenen tijd bevat in het formaat "UU:MM:SS".

Met deze functie kunt u een willekeurige tijd omzetten naar een enkele waarde waarmee u tijdverschillen kunt berekenen.

De functie TimeValue geeft het type Variant terug met VarType 7 (Date); deze waarde wordt intern opgeslagen als een getal met dubbele precisie tussen 0 en 0,9999999999.

In tegenstelling tot de functies DateSerial of DateValue, waarin seriële datumwaarden worden berekend die resulteren in dagen relatief aan een vaste datum, kunt u berekenen met waarden, teruggegeven door de functie TimeValue, maar u kunt ze niet evalueren.

In de functie TimeSerial kunt u de individuele parameters (uur, minuut, seconde) opgeven als gescheiden numerieke expressies. Voor de functie TimeValue kunt u echter een string opgeven als een parameter die de tijd bevat.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

13 Gegevenstypen komen niet overeen

Voorbeeld:

Sub ExampleTimerValue

Dim daDT As Date

Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String

  a1 = "start tijd"

  b1 = "eind tijd"

  c1 = "totale tijd"

  a2 = "8:34"

  b2 = "18:12"

  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)

  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)

  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)

  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))

  MsgBox c2

End Sub