Tijdwaarden converteren

Het volgende gedeelte beschrijft de functies die gebruikt worden om tijdwaarden te converteren naar berekenbare getallen.

Hour-functie

Geeft het uur van een tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial of TimeValue terug.

Minute-functie

Geeft de minuut van het uur terug die overeenkomt met een seriële tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial- of TimeValue-functie.

Second-functie

Geeft een Integer terug die de seconde voorstelt van het seriële tijd-getal dat gegenereerd is door TimeSerial of TimeValue.

TimeSerial-functie

Berekent een seriële tijdswaarde voor de gespecificeerde parameters voor uur, minuut en seconde, die als numerieke waarde worden doorgegeven. Vervolgens kunt u deze waarde gebruiken om het verschil tussen tijden te berekenen.

TimeValue-functie

Berekent een seriële tijdwaarde uit de gespecificeerde uur, minuut en seconde - parameters meegegeven als tekenreeksen - die de tijd in een enkele numerie waarde voorstellen. Deze waarde kan worden gebruikt om het verschil tussen tijden te berekenen.

CDateToUnoTime-functie

Geeft het tijdgedeelte van de datum als een UNO com.sun.star.util.Time structuur

CDateFromUnoTime-functie

Converteert een UNO com.sun.star.util.Time structuur naar een datumwaarde.

CDateToUnoTime-functie

Geeft het tijd-deel van de datum als een UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime-functie

Converteert een UNO com.sun.star.util.DateTime structuur naar een datumwaarde.