DateDiff-functie

Retourneert het aantal datumintervallen tussen twee gegeven datumwaarden.

Syntaxis:

DateDiff (Toevoegen, Datum1, Datum2 [, Week_start [, Jaar_start]])

Teruggegeven waarde:

Een getal.

Parameters:

Toevoegen - Een tekenreeks uit de volgende tabel, waarmee de datuminterval gespecificeerd wordt.

Toevoegen (tekenreekswaarde)

Uitleg

jjjj

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

y

Dag van het jaar

w

Dag van de week

ww

Week van het jaar

d

Dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


Datum1, Datum2 - De twee datumwaarden die vergeleken moeten worden.

Week_start - Een optionele parameter die de begindag van een week specificeert.

Week_start-waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Zondag (standaard)

2

Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

5

Donderdag

6

Vrijdag

7

Zaterdag


Jaar_start - Een optionele parameter die de beginweek van het jaar specificeert.

Jaar_start-waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Week 1 is de week waarin 1 januari valt (standaard)

2

Week 1 is de eerste week waarin vier of meer dagen van dat jaar vallen

3

Week 1 is de eerste week waarin alleen dagen van het nieuwe jaar vallen


Voorbeeld:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub