Datumwaarden converteren

De volgende functies converteren datumwaarden naar berekenbare getallen en weer terug.

DateSerial-functie

Geeft een Datum waarde voor een gespecificeerd jaar, maand en dag terug.

DateValue-functie

Geeft een datumwaarde uit een datumtekenreeks. De datumtekenreeks is een volledige datum in één numerieke waarde. U kunt dit serienummer ook gebruiken om het verschil tussen twee datums te bepalen.

Day-functie

Geeft een waarde terug die de dag van de maand vertegenwoordigt en die gebaseerd is op een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue.

Month-functie

Geeft de maand van het jaar terug, gegenereerd uit een seriële datum door de DateSerial- of DateValue-functie.

Weekday-functie

Geeft het getal terug dat overeenkomt met de weekdag van een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue.

Year-functie

Geeft het jaar uit een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue terug.

CDateTolso-functie

Geeft de datum in ISO-formaat zonder scheidingstekens (JJJJMMDD) terug uit een serieel datum-getal dat was gegenereerd met de functie DateSerial of DateValue.of CDateFromIso

Het jaardeel bestaat uit tenminste vier cijfer, met voorloopnullen als de absolute waarde minder is dan 1000, het kan negatief zijn beginnend met een mintekens als de doorgegeven datum een jaar voor het gemeenschappelijke tijdperk (BCE) ligt en het kan meer dan vier cijfers bevatten als de absolute waarde groter is dan 9999. De teruggegeven opgemaakte string kan in het bereik tussen "-327680101" en "327671231" liggen.

Notitiepictogram

Jaren kleiner dan 100 en groter dan 9999 worden ondersteund sinds LibreOffice 5.4.


CDateFromlso

Geeft het interne datum-getal terug uit een tekenreeks die een datum in ISO-formaat (JJJJMMDD of JJJJ-MM-DD) bevat.

Het jaardeel moet bestaan uit twee (alleen ondersteun in JJMMDD-opmaak zonder scheidingstekens voor comptabiliteit) of tenminste vier cijfers. Bij vier cijfers moeten voorloopnullen worden ingegeven als de absolute waarde minder is dan 1000, het kan negatief zijn beginnend met een minteken als de gepasseerde datum een jaar voor het het gewone tijdperk (BCE) ligt en het can meer dan vier cijfers bevatten als de absolute waarde hoger is dan 9999. De opgemaakte tekenreeks kan in het bereik "-327680101" tot "327671231", of "-32768-01-01" tot "32767-12-31" liggen.

Een ongeldige datum resulteert in een fout. Jaar 0 wordt niet geaccepteerd, de laatste dag BCE is -0001-12-31 en de volgende dag is 0001-01-01. Data voor 1582-10-15 zijn opgenomen in de proleptische Gregoriaanse kalender.

Tippictogram

Bij het omzetten van een seriële datum naar een af te drukken tekenreeks voor de opdracht Afdrukken en Berichtvenster, wordt de standaardkalender van de locale instellingen gebruikt en de over te nemen datum 15-10-1582 kan naar de Juliaanse kalender overschakelen, wat kan leiden tot een andere datum dan verwacht. Gebruik de CDateToIso Function om dergelijke datumgetallen te converteren naar een tekenreeks in de proleptische Gregoriaanse kalender.


Notitiepictogram

De opmaak JJJJ-MM-DD met scheidingstekens wordt ondersteund sinds LibreOffice 5.3.4. Jaren kleiner dan 100 of groter dan 9999 worden sinds LibreOffice 5.4 geaccepteerd, indien deze niet in de VBA comptabiliteitsmodus staan.


CDateToUnoDate-functie

Geeft de datum als UNO com.sun.star.util.Date structuur.

CDateFromUnoDate-functie

Converteert een UNO com.sun.star.util.Date structuur naar een datumwaarde.

CDateToUnoTime-functie

Geeft het tijd-deel van de datum als een UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime-functie

Converteert een UNO com.sun.star.util.DateTime structuur naar een datumwaarde.

DateAdd-functie

Voegt een datuminterval een aantal keren aan een gegeven datum toe, en retourneert de resulterende datum.

DateDiff-functie

Retourneert het aantal datumintervallen tussen twee gegeven datumwaarden.

DatePart-functie

De DatePart-functie retourneert een specifiek deel van een datum.