MkDir-functie

Creeërt een nieuwe directory op een gegevensmedium.

Syntaxis:

MkDir Tekst As String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die de naam en pad van de map specificeert die moet worden gemaakt. De URL-notatie kan hier ook worden gebruikt.

Als het pad niet kan worden bepaald, zal de gespecificeerde directory in de huidige directory worden gemaakt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:

Sub ExampleFileIO

' Voorbeeld voor de functies die het bestand ordenenen

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Gekopieerd.tmp"

Const sFile3 As String = "Hernoemd.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Bestaat de directory?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Maak de directory"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Huidige directory"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime(sFile),0,"= tijd waarop gemaakt:"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen(sFile),0,"Bestandsgrootte"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr(sFile),0,"Bestandsattributen"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Hernoemen in dezelfde directory

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr(sFile, 0) ' Verwijder alle attributen

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr(sFile),0,"Nieuwe bestandsattributen"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Converteert een systeempad in URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' De dubbele punt met DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function