ChDir-instructie

Wijzigt de huidige directory of schijf.

Waarschuwingspictogram

Deze runtime instructie werkt nog niet zoals is gedocumenteerd. Zie dit issue voor meer informatie.


Syntaxis:

ChDir Tekst As String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die het directorypad of de schijf specificeert.

Notitiepictogram

Als u alleen de huidige schijf wilt veranderen toetst u de schijf-letter gevolgd door een dubbele punt in.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub