Kleurfuncties

Hier kunt u alle functies vinden die gebruikt worden om kleuren te definiëren.

Blauw-functie

Geeft de blauwe component van de gespecificeerde kleurcode terug.

Groen-functie

Geeft de Groen-component van de gegeven kleurcode terug.

Rood-functie

Geeft de Rode component van de gespecificeerde kleurcode terug.

QBColor-functie

Geeft de RGB-kleurcode van de kleur als een kleurwaarde terug volgens een ouder MS-DOS-gebaseerd programmeersysteem.

RGB-functie

Geeft een lange integere kleurwaarde die bestaat uit rode, groene en blauwe componenten.