Beeldschermfuncties

Hier vindt u alle functies die gebruikt worden voor de uitvoer van informatie naar het beeldscherm.

MsgBox-instructie

Toont een dialoogvenster dat een mededeling bevat.

MsgBox-functie

Toont een dialoogvenster met een bericht en retourneert een waarde.

Print-instructie

Schrijft de gespecificeerde strings of numerieke uitdrukkingen weg naar een dialoogvenster of naar een bestand.