Woordenlijst van LibreOffice BASIC

In deze woordenlijst worden een aantal technische termen uitgelegd die u kunt tegenkomen wanneer u met LibreOffice BASIC werkt.

Decimale komma

Bij het converteren van getallen gebruikt LibreOffice BASIC de landinstellingen van het systeem om het type scheidingsteken voor decimalen en duizendtallen te bepalen.

Het gedrag heeft invloed op zowel de impliciete conversie ( 1 + "2,3" = 3,3 ) als de functie IsNumeric.

Kleuren

In LibreOffice BASIC worden kleuren behandeld als lange integere waarden. De retourwaarde van kleurenquery's is ook altijd een lange integere waarde. Wanneer u eigenschappen definieert, kunnen kleuren gespecificeerd worden met behulp van hun RGB-code die naar een lange integere waarde geconverteerd wordt via de RGB-functie.

Maateenheden

In LibreOffice BASIC kan een methodeparameter of een eigenschap die eenheidsinformatie verwacht, gespecificeerd worden als een geheel getal of lange integer expressie zonder eenheid, of als een tekenreeks met eenheid. Als er geen eenheid aan de methode wordt doorgegeven, wordt de standaard eenheid gebruikt die voor het actieve documenttype gedefinieerd is. Als de parameter als een tekenreeks met maateenheid wordt doorgegeven, wordt de standaardinstelling genegeerd. De standaard maateenheid voor een documenttype kan ingesteld worden onder - (Documenttype) - Algemeen.

Twips

Een twip is een scherm-onafhankelijke eenheid die gebruikt wordt om de uniforme positie en grootte van schermelementen op alle displaysystemen te definiëren. Een twip is 1/1440 van een inch of 1/20 van een punt. Er zitten 1440 twips in een inch of ongeveer 567 twips in een centimeter.

URL-notatie

URL's (Uniform Resource Locators) worden gebruikt om de locatie van een bron te bepalen, zoals een bestand in een bestandssysteem, meestal binnen een netwerkomgeving. Een URL bestaat uit een protocolspecificatie, een hostspecificatie en een bestands- en padspecificatie:

protocol://host.naam/pad/naar/het/bestand.html

URL's worden het meest gebruikt op het internet om webpagina's te specificeren. Voorbeelden van protocollen zijn http, ftp of file. De protocolspecificatie file wordt gebruikt om naar een bestand op het lokale bestandssysteem te verwijzen.

Voor de URL-notatie zijn bepaalde speciale tekens niet toegestaan. Deze worden door andere tekens vervangen of gecodeerd. Een schuine streep (/) wordt gebruikt als padscheidingsteken. Zo wordt een bestand waarnaar in "Windows notatie" verwezen wordt met C:\users\Alice\Documenten\Mijn Bestand.odt op de lokale host, file:///C:/users/Alice/Documenten/Mijn%20Bestand.odt in URL-notatie.