Een dialoogvenster openen met programmacode

In het venster LibreOffice BASIC voor een dialoogvenster dat u hebt gemaakt, verlaat u de dialoogeditor door op de naamtab te klikken van de module waaraan het dialoogvenster toegewezen is. De naamtab staat onder aan het venster.

Voer de volgende code in voor een subroutine met de naam Dialoog1Tonen. In dit voorbeeld is de naam van het gemaakte dialoogvenster 'Dialoog1':

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Zonder 'LoadDialog' te gebruiken, kunt u de code als volgt aanroepen:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Wanneer u deze code uitvoert, wordt 'Dialoog1' geopend. Wilt u het dialoogvenster sluiten, dan klikt u op het kruisje (x) in de titelbalk.