Programmeervoorbeelden voor besturingselementen in de dialoogeditor

In de volgende voorbeelden maakt u een nieuw dialoogvenster met de naam Dialoog1. Gebruik de werktuigen op de werkbalk Besturingselementen van de dialoogeditor om het dialoogvenster te maken, en de volgende besturingselementen toe te voegen: een keuzevak met de naam CheckBox1, een titelveld met de naam Label1, een knop met de naam CommandButton1, en een keuzelijst met de naam ListBox1.

Waarschuwingspictogram

Wees consistent met hoofdletters en kleine letters wanneer u een besturingselement aan een objectvariabele koppelt.


Algemene functie voor het laden van dialoogvensters

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Een dialoogvenster weergeven

REM algemene definitie van variabelen

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Eigenschappen van besturingselementen in het programma lezen of bewerken

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM neem het model van het dialoogvenster

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM geef de tekst van Label1 weer

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM stel nieuwe tekst in voor besturingselement Label1

  oLabel1.Text = "Nieuwe bestanden"

  REM geef de modeleigenschappen weer van het besturingselement CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM stel nieuwe status in voor CheckBox1 voor het model van het besturingselement

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM geef de modeleigenschappen weer van het besturingselement CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM geef de eigenschappen weer van het besturingselement CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM dialoogvenster uitvoeren

  oDialog1.Execute()

End Sub

Een item aan een keuzelijst toevoegen

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM voegt een nieuw item toe aan de keuzelijst

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oKeuzelijst.additem("Nieuw Item" & iTeller,0)

End Sub

Een item uit een keuzelijst verwijderen

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM verwijder het eerste item uit de keuzelijst

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub