Een BASIC-dialoogvenster maken

  1. Kies Extra - Macro's - Dialoogvensters beheren en klik dan op Nieuw dialoogvenster.

  2. Voer een naam voor het dialoogvenster in, en klik op OK. Als u de naam van het dialoogvenster later wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam op de tab, en kiest u Naam wijzigen.

  3. Klik op Bewerken. De BASIC-dialoogeditor wordt nu geopend met een leeg dialoogvenster.

  4. Als u de werkbalk Besturingselementen niet ziet, klikt u op de pijl naast het pictogram Besturingselementen invoegen om de werkbalk Toolbox te openen.

  5. Klik op een werktuig en sleep dit in het dialoogvenster om het besturingselement te maken.