OLE-वस्तु पट्टी

OLE-वस्तु पट्टी वस्तुहरू चयन गरिए पछि देखा पर्दछ, र वस्तुहरू ढाँचा पार्न र स्थानमा राख्नका लागि धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू समावेश हुन्छ।

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

नबेरिएको

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. तपाईँले यो सेटिङ बेर्नु ट्याब पृष्ठमा पनि चयन गर्न सक्नु हुन्छ ।

प्रतिमा

लपेट्नु॒ बन्द

बेर्नुहोस्

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. यो प्रतिमा बेर्नु ट्याब पृष्ठमा पृष्ठ बेर्नु विकल्पमा मिल्दछ ।

प्रतिमा

लपेट्नु॒ खुला

मार्फत बेर्नुहोस्

Places the object in front of the text. तपाईँले बेर्नु ट्याब पृष्ठ मार्फत समान प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।

प्रतिमा

मार्फत लपेट्नु॒

बायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

प्रतिमा

बायाँ

तेर्सो केन्द्रिकृत गर्नुहोस्

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

प्रतिमा

केन्द्रित

दायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

प्रतिमा

दायाँ

माथि पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

छवि

माथि

ठाडो केन्द्र पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

प्रतिमा

केन्द्रित

तल पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

ठाडो चयन गरिएका वस्तुहरूको तल किनारहरू पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।यदि केवल एक वस्तु ड्रा वा इम्प्रिक्स मा चयन गरिएको छ भने, वस्तुको तल्लो किनारा तलल्लो पङ्क्तिमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छ।

प्रतिमा

तल

किनाराहरू

तपाईँंलेकिनाराहरू खोल्नका लागि किनाराहरू उपकरणपट्टी प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले पाना क्षेत्रको वा एउटा वस्तुको किनारा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

किनाराहरू

रेखा शैली

लाइन शैली उपकरणपट्टी खोल्न यो प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँले किनारा लाइन शैली परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

लाइन शैली

किनारा रङ

किनारा रङ उपकरणपट्टी खोल्नका लागि रेखा रङ(किनाराको) प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जसले तपाईँंलाई एउटा वस्तुको किनारा परिवर्तन गर्न सक्षम पार्दछ।

प्रतिमा

रेखा रङ (किनाराको)

वस्तु गुणहरू

संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँले चयन गरिएको वस्तुको गुणहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, त्यसको साइज र नाम ।

प्रतिमा

वस्तु गुणहरू

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

प्रतिमा

अगाडि ल्याउनुहोस

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

प्रतिमा

पछिल्तिर पठाउनुहोस

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

Allows you to switch between anchoring options.

प्रतिमा

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस