रेखाचित्र वस्तु गुण पट्टी

रेखाचित्र वस्तु गुण पट्टी जब रेखाचित्र वस्तु चयन गरिन्छ त्यति बेला देखा पर्छ जसमा रेखाचित्र वस्तु सम्पादन गर्न र स्थानमा राख्न कार्यहरू समावेस हुन्छ ।

रेखा

चयन गरिएको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्दछ ।

प्रतिमा

रेखा

बाँण शैली

बाँणशिर्षहरूउपकरण खोल्दछ। चयन गरिएका रेखाको अन्त्य परिभाषित गर्नका लागि देखाईएको प्रतीकहरू प्रयोग गर्नुहोस।

प्रतिमा

बाँण शैली

रेखा शैली

Select the line style that you want to use.

प्रतिमा

रेखा शैली

रेखा चौडाइ

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

प्रतिमा

रेखा चौडाइ

रेखा रङ

Select a color for the line.

प्रतिमा

रेखा रङ

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको भर्ने गुणहरू सेट गर्दछ

प्रतिमा

क्षेत्र

क्षेत्र शैली/भर्नु

तपाईँले चयन गरेको रेखाचित्र वस्तुमा लागू गर्न चाहनुभएको भर्ने प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

क्षेत्र शैली/भर्दै

घुमाउनुहोस्

चयन गरिएका वस्तुलाई घुमाउँदछ।

प्रतिमा

घुमाउनुहोस्

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

Allows you to switch between anchoring options.

प्रतिमा

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

अग्रभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको अगाडि सर्दछ ।

प्रतिमा

अग्रभूमि तिर

पृष्ठभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको पछाडि सर्दछ ।

प्रतिमा

अग्रभूमि तिर

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

प्रतिमा

अगाडि ल्याउनुहोस

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

प्रतिमा

पछिल्तिर पठाउनुहोस

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

प्रतिमा

पङ्क्तिबद्धता