ढाँचा

ले तपाईँको कागजातमा सजावट र सामग्रीहरू ढाँचा गर्न आदेशहरू समाविष्ट गर्दछ ।

पूर्वनिर्धारित ढाँचा

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

क्यारेक्टर

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

अनुच्छेद

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

गोलीचिन्हहरू र क्रमाङ्कन

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

पृष्ठ

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

केस परिवर्तन

Changes the case of characters in the selection. If the cursor is within a word and no text is selected, then the word is the selection.

एसियाली ध्वनिशास्त्र मार्गदर्शक

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

स्तम्भहरू

पृष्ठ शैली, फ्रेम, वा सेक्सनका लागि स्तम्भहरू र स्तम्भ सजावट सङ्ख्या निश्चित गर्नुहोस्.

सेक्सनहरू

तपाईँंको कागजातमा परिभाषित भएको विभागहरूको गुणहरू परिवर्तन गर्नुहोस्. विभाग घुसाउनका लागि, पाठ रोज्नुहोस् गर्नुहोस् वा तपाईँंको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि रोज्नुहोस् गर्नहोस् घुसाउनुहोस् - विभाग.

AutoFormat

तपाईँंले उपकरणहरू - स्वत:शुद्धाशुद्धी - स्वत:शुद्धाशुद्धी विकल्पहरु अन्तर्गत सेट गरेअनुसार फाइल स्वत:तरीकाले ढाँचाबद्ध गर्दछ।

एङ्कर

चयन गरिएको वस्तुका लागि एङ्करिङ विकल्प सेट गर्दछ ।

बेर्नुहोस्

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

पङ्क्तिबद्धता (वस्तुहरू)

चयन गरिएका वस्तुहरूलाई एकअर्काको सन्दर्भमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।

पङ्क्तिबद्धता (पाठ वस्तुहरू)

हालको चयनका लागि पङ्क्तिबद्धता विकल्प सेट गर्नुहोस्

मिलान गर्नुहोस्

चयन गरिएको वस्तु(हरू) को थाक गर्ने क्रम परिवर्तन गर्दछ

फ्लिप गर्नुहोस्

चयन गरिएको वस्तु तेर्सो रूपमा वा ठाडो रूपमा फ्लिप गर्नुहोस् ।

समूह

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

वस्तु

चयन गरिएको वस्तुको गुणहरू सम्पादन गर्न एउटा सहायक मेनु खोल्दछ ।

फ्रेम

एउटा फ्रेम घुसाउछ जुन तपाईँंले पाठ र वस्तुहरूको एक वा बढी स्तम्भहरू सिर्जना गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

तस्विर

Formats the size, position, and other properties of the selected image.