सम्पादन

यस मेनुले हालको कागजातको सामग्री सम्पादन गर्न आदेशहरू समावेश गर्दछ।

पूर्वस्थितिमा ल्याउनुहोस्

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

रिडू

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

दोहोर्याउनुहोस्

अन्तिम आदेश दोहोर्याउछ ।

काट्नुहोस्

चयनलाई क्लिपबोर्डमा हटाउदछ र प्रतिलिपि बनाउछ ।

प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

क्लिपबोर्डमा चयन प्रतिलिपि गर्छ ।

टाँस्नुहोस्

क्लिपबोर्डको सामग्रीलाई कर्सरको स्थानमा घुसाउछ, र चयन गरिएका कुनै पाठ वा वस्तु बदल्छ । ढाँचा चयन गर्नका लागि प्रतिमा अगाडिको वाँणमा क्लिक गर्नुहोस् ।

विशेष टाँस्नुहोस्

तपाईँले निर्दिष्ट गर्न सक्ने ढाँचामा अहिलेको फाइलमा क्लिपबोर्डका सामग्री घुसाउदछ ।

सबै चयन गर्नुहोस्

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Selection Mode

Choose the selection mode from the submenu: normal selection mode, or block selection mode.

पाठ चयन गर्नुहोस्

तपाईँंले चयन कर्सरलाई पढ्ने-मात्र पाठ कागजात वा मद्दत मा सक्षम पार्न सक्नुहुन्छ। सम्पादन गर्नुहोस - पाठ चयन गर्नुहोस रोज्नुहोस वा पढ्ने-मात्र कागजातको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस र पाठ चयन गर्नुहोस रोज्नुहोस। चयन कर्सर झिप झिप गर्दैन।

Direct Cursor Mode

Allows a user to click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

फेला पार्नुहोस

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

फेला पार्नुहोस् र बदल्नुहोस्

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens the Navigator window on the Page Number spin button, so you can enter in a page number.

परिवर्तनहरू

तपाईँको फाइलमा परिवर्तनहरू ट्रयाक गर्नका लागि उपलब्ध आदेशहरूको सूची बनाउँदछ ।

हाइपरलिङ्क

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

पादटिप्पणी

चयन गरिएको पादटिप्पणी वा अन्तटिप्पणी एङ्कर सम्पादन गर्दछ। पादटिप्पणी वा अन्तटिप्पणीको अगाडि क्लिक गर्नुहोस्, र यो आदेश छनौट गर्नुहोस्।

अनुक्रमणिका प्रविष्टि

चयन गरिएको अनुक्रमणिका प्रविष्टि सम्पादन गर्दछ। अगाडि वा अनुक्रमणिका प्रविष्टिमा क्लिक गर्नुहोस्, र यो आदेश छनौट गर्नुहोस्।

सन्दर्भ सूची प्रविष्टि

Edits the selected bibliography entry.

फाँटहरू

तपाईँले फाँटको गुणहरू सम्पादन गर्न सक्ने संवाद खोल्छ। फाँटको अगाडि तिर क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि सो आदेश रोज्नुहोस्। संवादमा, तपाईँले अघिल्लो वा पछिल्लो फाँट सार्न तीर बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

लिङ्कहरू

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

छवि म्याप

तपाईँलाई ग्राफिक्समा वा ग्राफिक्सहरूको समुहमा हटस्पट्स भनेर बोलाइने निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा URLs सङ्लग्न गर्न अनुमति दिन्छ । एउटा छवि मानचित्र एक वा धेरै हटस्पट्सहरूको समुह हो ।

अब्जेक्ट

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

विनिमय डाटाबेस

Change the data sources for the current document. To correctly display the contents of inserted fields, the replacement database must contain identical field names.

फाइल सम्पादन गर्नुहोस

सम्पादन मोड सक्रिय पार्न वा निस्क्रिय पार्नका लागि फाइल सम्पादन गर्नुहोस प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस।