फाइल

यी आदेशहरू हालको डकुमेन्ट्मा लागू हुन्छ, नयाँ डकुमेन्ट् खोल्नुहोस् वा अनुप्रयोग बन्द गर्नुहोस्।

नयाँ

नयाँ LibreOffice कागजात सिर्जना गर्दछ ।

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote...

Opens a document located in a remote file service.

नयाँ कागजात

अहिले भर्खरै खोलिएका फाइलहरू सूचीकृत गर्दछ । सूचीमा फाइल खोल्नका लागि, यसको नाम क्लिक गर्नुहोस् ।

बन्द गर्नुहोस्

कार्यक्रम निस्काशन नगरीकन हालको कागजात बन्द गर्दछ ।

विजार्डहरू

व्यवसाय र व्यक्तिगत चिठ्ठिहरू, फ्याक्सहरू, एजेण्डाहरू प्रस्तुतीकरणहरू, र अरू सिर्जनाद्वारा तपाईँलाई गाईड गर्दछ ।

टेम्प्लेटहरू

Lets you organize and edit your templates, as well as save the current file as a template.

पुन: लोड गर्नुहोस

अन्तिम बचत गरिएको संस्करण सँग हालको कागजात बदल्नुहोस।

संस्करणहरू

हालको कागजातको बहु संस्करण समान फाइलमा बचत गर्दछ र सङ्गठित गर्छ । तपाईँले पहिलेका संस्करण खोल्न, मेटाउन, र दाँज्न पनि सक्नुहुन्छ ।

बचत गर्नुहोस्

हालको कागजात बचत गर्दछ ।

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

को रूपमा बचत गर्नुहोस्

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

सबै बचत गर्नुहोस्

सबै खुला LibreOffice कागजात बचत गर्दछ । यो आदेश दुई वा त्यो भन्दा बढी फाइलहरू परिमार्जित गरिएमा मात्र उपलव्ध हुन्छ ।

Save a Copy

Save a copy of the actual document with another name or location.

निर्यात

हालको कागजातलाई फरक नाम र ढाँचाले तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको ठाउँमा बचत गर्दछ ।

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats

पठाउनुहोस्

हालको कागजातको प्रतिलिपि फरक अनुप्रयोगहरूमा पठाउँछ ।

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

प्रिन्ट पूर्वावलोकन

Displays a preview of the printed page or closes the preview.

मुद्रण

तपाईँले निर्दिष्ट गर्नु भएका हालको कागजात, चयन, वा पृष्ठहरू मुद्रण गर्दछ । तपाईँले हालको कागजातका लागि मुद्रण विकल्प पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ । छाप्ने विकल्पले मुद्रक र संचालन प्रणाली अनुसार रूपान्तरण गर्न सक्दछ जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Document Properties

हालको फाइलका लागि गुणहरू जस्तै फाइल सिर्जना गरिएको मिति र शब्द गणना गरिएको तथ्याङ्क समावेश गर्दै प्रदर्शन गर्दछ ।

डिजिटल हस्ताक्षरहरू

तपाईँको कागजातबाट डिजिटल हस्ताक्षरहरू थप्दछ वा हटाउँदछ. तपाईँले प्रमाणपत्रहरू हेर्न संवाद पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.

निस्कनुहोस्

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.