पाठ प्राथमिकिकरण गर्दा

पाठलाई कसरी प्राथमिकिकरण गरेर कागजातमा लाने भनेर यहाँ केही उदाहरणहरू छन्:

ग्राफिकल पाठ कलाका लागि फन्ट कार्य

घुसाउँदा, सम्पादन, र पाठ फ्रेमहरू लिङ्क गर्दा