कुञ्जीपाटी प्रयोग गरि तालिकामा पङ्क्ति वा स्तम्भ थप गर्दा वा मेट्दा

तपाईँ पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू तालिकामा थप गर्न वा मेट्न सक्नुहुन्छ साथसाथै कुञ्जीपाटी प्रयोग गरि तालिका कक्षहरू बिभाजन गर्नुहोस् वा गाभ्नुहोस्.

कुञ्जीपाटीद्वारा पङ्क्ति र स्तम्भहरू परिमार्जन गर्दा

Resizing Rows and Columns in a Text Table

Merging and Splitting Cells