Preventing Hyphenation of Specific Words

If your text is automatically hyphenated and certain hyphenated words look ugly, or if you want specific words never to be hyphenated you can switch off hyphenation for those words:

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. प्रयोगकर्ता-परिभाषित शव्दकोष सूचीमा शव्दकोष चयन गर्नुहोस् , र सम्पादनक्लिक गर्नुहोस्.

  यदि सूची खाली छ भने, शव्दकोष सिर्जना गर्नका लागि नयाँक्लिक गर्नुहोस् .

 3. शव्द बाकसमा, शव्द टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ योजक चिन्हबाट झिक्न चाहनुहुन्छ, समान संकेबाट अनुगमन गरिएको (=), उदाहरणका लागि, "pretentious=".

 4. नयाँ क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि बन्द गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

योजक चिन्हबाट शव्द द्रुत रूपमा झिक्नका लागि, शव्द चन गर्नुहोस्, ढाँचा - क्यारेक्टररोज्नुहोस् , फन्ट ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, र भाषा बाकसमा "कुनै पनि होइन"चयन गर्नुहोस् .


Some words contain special characters that LibreOffice treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:

 1. Enable the special features of complex text layout (CTL) languages: Choose - Language Settings - Languages and check Enabled for complex text layout (CTL). Click OK.

 2. Position the cursor at the place where no hyphenation should occur.

 3. Choose Insert - Formatting Mark - No-width no break.

  Once the special character is inserted, you might disable CTL again. Support of CTL was only necessary to insert the special character.

Hyphenation

पाठ प्रवाह