लिङ्क

चयन गरिएको फ्रेमलाई अर्को फ्रेममा लिङ्क राख्नुहोस्. एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा पाठ स्वत रूपमा बग्दछ..

प्रतिमा

लिङ्क फ्रेमहरू

घुसाउँदा, सम्पादन, र पाठ फ्रेमहरू लिङ्क गर्दा