क्यारेक्टर शैली

यहाँ, तपाईँं फन्ट शैली निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles)


आयोजक

चयन गरिएको शैलीका लागि विकल्प सेट गर्दछ ।

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

फन्ट प्रभावहरू

Specify the font effects that you want to use.

पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि रङ वा ग्राफिक सेट गर्नुहोस्।

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

एसियाली सजावट

Sets the options for double-line writing for Asian languages. Select the characters in your text, and then choose this command.

रिसेट गर्नुहोस्

हालको ट्याबमा गरिएको परिवर्तनलाई तिनीहरूको कार्यान्वयनमा रिसेट गर्दछ जब यो संवाद खुल्दछ। तपाईँंले संवाद बन्द गरेपछि यकीन क्वेरी देखा पर्दैन।

स्ट्यान्डर्ड

संवादमा दृश्य मानहरू पूर्वनिर्धारित स्थापना मानहरूमा फर्काई रिसेट गर्नुहोस।

चेतावनी प्रतिमा

पूर्वनिर्धारिस्तररू रिलोड नहुँदासम्म यकीन देखिदैन।