मेट्नुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएका स्तम्भ(हरू) मेट्नुहोस्.

यो आदेश मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि कर्सर तालिकामा छ भने.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस्तालिका - मेट्नुहोस् - स्तम्भहरू

तालिका पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

स्तम्भ मेट्नुहोस्