दृश्य

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

जुम

ले LibreOffice को पर्दा प्रदर्शन घटाउँछ वा ठुलो पार्छ।

भित्र जुम

सूत्रहरूको प्रर्दशन मापन २५% बाट बढाउदछ। जुम मापन स्थितिपट्टीमा प्रर्दशित गरिन्छ। तपाईँले स्थितिपट्टीको प्रसंग मेनुमा मापन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यस्थान प्रसंग मेनु सँग जुम विकल्प पनि हुन्छ।

जुम घटाउनुहोस्

सूत्रहरूको प्रर्दशन मापन २५% बाट बढाउदछ। जुम मापन स्थितिपट्टीमा प्रर्दशित गरिन्छ। तपाईँले स्थितिपट्टीको प्रसंग मेनुमा मापन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यस्थान प्रसंग मेनु सँग जुम विकल्प पनि हुन्छ।

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

अपडेट

यो आदेशले कागजात सञ्झ्यालमा सूत्र ताजा गर्दछ

आदेशहरू सञ्झ्यालमा परिवर्तनले स्वचालित ताजा गर्दछ यदि ताजा दृश्य स्वत: सक्रिय हुन्छ ।

स्वत:ताजा प्रदर्शन

परिमार्जित सूत्र स्वचालित रूपमा ताजा गर्न यो आदेश चयन गर्नुहोस्. यदि तपाईँले यो विकल्प चयन गर्नुभएन भने, सूत्र ताजा हुन्छ तपाईँले दृश्य - ताजा छनौट गरेपछि र F9 थिच्नुहोस्

चयन

यो सूची सञ्चालनकर्ताहरू, कार्यहरू, चिन्हहरू र ढाँचा विकल्पको हो जुन सूत्रमा घुसाउन सकिन्छ.

वस्तुस्थितिपट्टी

सञ्झ्यालको तल्लो किनारामा वस्तुस्थितिपट्टी देखाउँछ वा लुकाउछ।

पूरा पर्दा

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.