अन्य सङ्केतहरू

बिबिध बर्णानुक्रम चिन्हहरू देखाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस्- रोज्नुहोस्अन्य

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


सङ्केतहरू बिवरणमा

Icon

Partial

आंशिक भिन्नताका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: partial

Icon

Infinity

अनन्तताका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: infinity or infty

Icon

Nabla

नाब्ला भेक्टर सञ्चालनकर्ताका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: nabla

Icon

There exists

स्थिति क्वान्टरका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: exists

Icon

There does not exist

Inserts the symbol for an Existence quantor. Command for the Commands window: notexists

Icon

For all

युनिभर्सल क्वान्टिफायरका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस् "for all".आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: forall

Icon

h Bar

h-पट्टी स्थिरका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: hbar

Icon

Lambda Bar

लाम्ब्डा-पट्टीका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: lambdabar

Icon

Real Part

जटिल सङ्ख्याको वास्तविक अंशका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: re

Icon

Imaginary Part

जटिल सङ्ख्याको काल्पनिक अंशका लागि प्रतीक घुसाउनुहोस्.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: im

Icon

Weierstrass p

यो प्रतिमाले वाइर्स्ट्रास p-प्रकार्य प्रतीक घुसाउँदछ.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: wp

Icon

Left Arrow

यो प्रतिमाले बायाँ बाँण घुसाउँदछ.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: leftarrow

Icon

Right Arrow

यो प्रतिमाले दायाँ बाँण घुसाउँदछ.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: rightarrow

Icon

Up Arrow

यो प्रतिमाले माथिल्लो बाँण घुसाउँदछ.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: uparrow

Icon

Down Arrow

यो प्रतिमाले तल्लो बाँण घुसाउँदछ.आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: downarrow

Icon

Ellipsis

यो प्रतिमाले इलिप्सिस घुसाउँदछ (तीन कम तेर्सो थोप्लोहरू).आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: dotslow

Icon

Math-axis Ellipsis

यो प्रतिमाले अक्ष-दीर्धवृत्त (तिनवटा ठाडो तरीकाले केन्द्रित तेर्सो थोप्लोहरू) घुसाउदछ । आदेश सञ्झ्यालका लागि आदेश: dotsaxis

Icon

Vertical Ellipsis

यो प्रतिमाले ठाडो इलिप्सिस घुसाउँदछ (तीन ठाडो थोप्लोहरू).आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: dotsvert

Icon

Upward Diagonal Ellipsis

यो प्रतिमा माथिल्लो आयामिक इलिप्सिस घुसाउँदछ (आयाममा तीन थोप्लाहरू माथि दायाँको तल बायाँबाट)आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूका लागि: dotsup वा dotsdiag

Icon

Downward Diagonal Ellipsis

यो प्रतिमाले डाउनलोड संवादिय दीर्घवृत्त घुसाउदछ (माथि बायाँ देखि दायाँ तल सम्म संवादियमा तिन थोप्ला) ।आदेश आदेश सञ्झ्यालका लागि: थोप्ला तल

पछाडि एप्सिलन घुसाउन सकिन्छ backepsilon टाइप गरेर आदेश सञ्झ्यालहरूमा.

प्लेसहोल्डर तपाईँको सूत्रमा घुसाउनका लागि,आदेश <?> सञ्झ्यालमा टाइप गर्नुहोस् ।