रूपरेखा पट्टी

आउट्लाइन भिउमा, आउट्लाइन पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावे गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकन छेउको तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेशहरू समावेश गरेको हुन्छ।

जुम

हालको कागजातको पर्दा प्रदर्सन घटाउनुहोस् वा बढाउनुहोस् । प्रतिमा पछिको बाँण क्लिक गर्नुहोस् जुम उपकरणपट्टी खोल्नका लागि

प्रतिमा

जुम (LibreOffice रूपरेखामा इम्प्रेस र स्लाईड दृश्य )

पहिलो स्तर

हालको स्लाईड सोमा स्लाईडको सबै शीर्षकहरू लुकाउँछ.सबै स्तरहरू प्रतिमा

प्रतिमा

पहिलो स्तर

सबै स्तरहरू

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the First Level icon.

प्रतिमा

सबै स्तरहरू

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउँछ.लुकाइएका उपशीर्षकहरू एउटा शीर्षक अगाँडिको एउटा कालो रेखाले देखाउँछ.उपशीर्षकको तल्लो तह देखाउन,क्लिक गर्नुहोस the Show Subpoints icon.

प्रतिमा

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

उपबिन्दुहरू देखाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको लुकाइएको उपशीर्षकहरू प्रदर्शन गर्दछ.एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउन, क्लिक गर्नुहोस Hide Subpoints icon.

प्रतिमा

उपबिन्दुहरू देखाउनुहोस्

ढाँचा सुरु/बन्द

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

प्रतिमा

ढाँचाबद्ध गर्ने खुल्ला/बन्द

कालो र सेतो

तपाईँको स्लाईडहरू कालो र सेतोमा मात्र देखाउनुहोस्.

प्रतिमा

श्यामश्वेत

स्लाईड देखाउने

तपाईँको स्लाईड दृश्य सुरु गर्नुहोस्.

Icon

स्लाईड प्रदर्शन