घुसाउनुहोस्

यस मेनुमा आदेशहरू समावेस छन् जुन कागजातमा नयाँ तत्त्वहरू घुसाउन प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि, ग्राफिक्स, वस्तुहरू, विशेष क्यारेक्टरहरू र अरू फाइलहरू।

नक्कली स्लाईड

हालको स्लाईडको प्रतिलिपि हालको स्लाईड पछि घुसाउनुहोस्.

स्लाईड बढाउनुहोस्

Creates a new slide from every top-level outline point (text one level below the title text in the outline hierarchy) in the selected slide. The outline text becomes the title of the new slide. Outline points below the top level on the original slide are moved up one level on the new slide.

सारांश स्लाईड

नयाँ स्लाईड निर्माण गर्नुहोस् जुनले स्लाईडहरूको शीर्षकबाट गोली चिन्ह दिइएको सूची समावेश गर्दछ जुनले चयन स्लाईड अनुगमन गर्दछ । सारांश स्लाईड अन्तिम स्लाईडको पछाडि घुसाइन्छ

पृष्ठ सङ्ख्या

स्लाईड सङ्ख्या वा पृष्ठ सङ्ख्या थप्दछ ।

मिति र समय

फाँटको रूपमा मिति र समय थप्दछ ।

फाँटहरू

तपाईँको स्लाईडमा घुसाउन सक्ने साधारण फाँटहरूको सूची गर्नुहोस् ।

Comment

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

विशेष क्यारेक्टर

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

हाइपरलिङ्क

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

एनिमेट गरिएको छवि

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

स्प्रेडसिट

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

मिडिया

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

अब्जेक्ट

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

चित्रपट

Inserts a chart.

उत्प्लावन फ्रेम

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

फाइल

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file.

हेडर र फुटर

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.