पृष्ठ सीमान्तहरूका लागि स्न्याप

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

ग्राफिक वस्तुको कर्सर वा रूपरेखा लाइन स्न्याप दायारामा हुनै पर्दछ।

प्रतिमा

पृष्ठ सीमान्तहरूमा स्न्याप गर्नुहोस्