उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउँछ.लुकाइएका उपशीर्षकहरू एउटा शीर्षक अगाँडिको एउटा कालो रेखाले देखाउँछ.उपशीर्षकको तल्लो तह देखाउन,क्लिक गर्नुहोस the Show Subpoints icon.

प्रतिमा

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्