घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

Open the Insert toolbar, जहाँ तपाईँंले वस्तुहरू थप्न सक्नुहुन्छ,सम्मिलित चित्रपटहरू,स्प्रेड सिटहरू,र छबिहरू,तपाईँंको कागजात लाइ.

स्लाईड

प्रतिमा

नयाँ पृष्ठ/स्लाइड

फ्लोटिङ फ्रेम

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

प्रतिमा

उत्प्लावन फ्रेम

फाइल

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file.

प्रतिमा

फाइल

स्प्रेडसिट

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

प्रतिमा

स्प्रेडसिट

फाइलबाट

Inserts an image into the current document .

प्रतिमा

Image

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

Audio or Video


सूत्र

Inserts a formula into the current document.

प्रतिमा

सूत्र

चार्ट

प्रतिमा

चित्रपट

OLE वस्तु

घुसाउछ OLE। OLE वस्तु लिङ्कको रुपमा वा सम्मिलित वस्तुको रुपमा घुसाएको छ ।

प्रतिमा

OLE वस्तु