फाइल घुसाउनुहोस्

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file. If you have an active internet connection, you can also insert text from a web page by entering its URL in the File name box.

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस् - फाइलरोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

फाइल


निश्चित घुसाउनका लागि मात्र तपाईँ छनौट पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्लाईडहरू वा वस्तुहरू LibreOffice चित्र वा इम्प्रेस फाइलबाट.