भाषाहरू

Defines the default languages and some other locale settings for documents.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - Language Settings - Languages.


चेतावनी प्रतिमा

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


को भाषाहरू

प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस

प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसका लागि प्रयोग गरिएको भाषा चयन गर्नुहोस् , उदाहरणका लागि मेनुहरू,संवादहरू,मद्दत फाइलहरू। तपाईंले कम्तिमा एक अतिरिक्त भाषा प्याकेज वा बहुभाषी संस्करणको LibreOffice स्थापना गर्नु पर्छ

The "Default" entry selects the language of the user interface for the operating system. If this language is not available in the LibreOffice installation, the language of the LibreOffice installation is the default language.

लोकेल सेटिङ

Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure.

The "Default" entry selects the locale setting that is selected for the operating system.

यो फाँटमा परिवर्तन तुरुन्तै लागू हुने किसिमको हुन्छ।यधपी,यदि कागजात नयाँ लोड गरिएमा मात्र केही ढाँचाहरू जुन पूर्वनिर्धारित पररिबर्तनद्वारा ढाँचाबद्ध गरिन्छन।

दशमलव विभाजक कुञ्जी- लोकेल सेटिङ जस्तै

तपाईँंले सङ्ख्या प्याडमा सम्बन्धित कुञ्जी थिचेको बेलामा तपाईँंको प्रणालीमा सेट गरिएको विभाजक कुञ्जी प्रयोग गर्नलाई वर्णन गर्दछ।

यदि यो जाँच बाकस सक्रिय पारिएमा, "Same as locale setting" पछि देखाईएका क्यारेक्टर तपाईँंले सङ्ख्या प्याडमा कुञ्जी थिचेपछि घुसाईए। यदि यो जाँच बाकस सक्रिय पारिएमा,तपाईँंको कुञ्जीपाटी ड्राईभर सफ्टवेयरले प्रदान गर्ने क्यारेक्टर घुसाईन्छ।

पूर्वनिर्धारित मुद्रा

Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields. If you change the locale setting, the default currency changes automatically.

पूर्वनिर्धारित प्रविष्टि चयन गरिएको लोकेल सेटिङमा मानाङ्कन गरिएको हालको मुद्रा ढाँचामा लागू हुन्छ ।

पूर्वनिर्धारित मुद्राफाँटमा गरिने एउटा परिवर्तन सबै खुला कागजातमा स्थानान्तरण हुने छ र सम्बन्धित परिवर्तनहरूलाई यि कागजातहरूमा मुद्रा ढाँचा नियन्त्रण गर्ने संवाद र प्रतिमाहरूमा दोहोर्याउने छ।

Date acceptance patterns

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

Additionally to the date acceptance patterns defined here, every locale accepts input in an ISO 8601 Y-M-D pattern, and since LibreOffice 3.5 that also leads to the YYYY-MM-DD format being applied.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

कागजातहरूका लागि पूर्वनिर्धारित भाषाहरू

हिज्जेपरिक्षण, शव्दकोष र योजक चिन्ह राख्ने कामका लागि भाषाहरू वर्णन गर्दछ।

कागजात भाषा चयन

चेतावनी प्रतिमा

चयन गरिएको भाषाका लागि हिज्जेपरिक्षणले तपाईँंले सम्बन्धित भाषा मोड्युल स्थापना गरेमा मात्र काम गर्दछ। यदि हिज्जेपरिक्षण भाषाका लागि सक्रिय पारिएमा भाषा प्रविष्टिको अगाडि एउटा जाँच चिनो हुन्छ।


पश्चिमी

Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets.

एसियाली

Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.

CTL

Specifies the language for the complex text layout spellcheck.

हालको कागजातका लागि मात्र

Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document.

बढाइएको भाषा समर्थन

Show UI elements for East Asian writings

Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in LibreOffice.

यदि तपाईँंले चिनियाँ,जापानी वा कोरियालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने,तपाईँंले प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसमा यि भाषाहरूका लागि समर्थन सक्रिय पार्न सक्नुहुन्छ।

Show UI elements for Bi-Directional writing

Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in LibreOffice.

जटिल पाठ सजावट प्रयोग गरिरहेका भाषाहरू

Ignore system input language

Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language.

चेतावनी प्रतिमा

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.