चित्रपट विकल्प

चित्रपटहरूका लागि साधारण सेटिङहरू परिभाषित गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - Charts.


पूर्वनिर्धारित रङहरू

रङहरू डेटा पङ्क्तिहरूमा मानाङ्कन गर्दछ। सेटिङहरू नयाँ सिर्जना गरिएको चित्रपटहरूका लागि मात्र लागू हुन्छ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.