दृश्य

Defines the default settings for displaying objects in your text documents and also the default settings for the window elements.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Snap Lines

सिमाहरूको प्रतिनीधित्वहरू लाई सन्दर्भ गर्ने सेटिङहरू वर्णन गर्दछ।

Helplines While Moving

Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values.

दृश्य गर्नुहोस्

या स्क्रोलपट्टीहरू र रुलरहरू प्रदर्शन गरिए भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

तेर्सो रुलर

तेर्सो रुलर प्रदर्शन गर्दछ। सम्बन्धित सूची बाट चाहेको मापन एकाइ चयन गर्नुहोस।

ठाडो रुलर

ठाडो रुलर प्रदर्शन गर्दछ। सम्बन्धित सूची बाट चाहेको मापन एकाइ चयन गर्नुहोस।

दायाँ-पङ्क्तिबद्ध गरिएको

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

दायाँ सिमानाहरू सँग तेर्सो रुलर पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।

चिप्लो स्क्रोल

नरम पृष्ठ स्क्रोल गर्ने कार्य सक्रिय पार्दछ। क्षेत्रको र रङ गहिराई प्रदर्शनको स्क्रोलिङ गति निर्भर गर्दछ।

प्रदर्शन गर्नुहोस्

कुन कागजात तत्वहरू प्रदर्शित गरिए भन्ने कुरा परिभाषित गर्दछ।

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

तपाईँंले ग्राफिक्सको प्रदर्शन ग्राफीक्स सुरु/बन्द प्रतिमा बाट पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एउटा पाठ कागजात खुला छ भने,यो प्रतिमा उपकरणहरू पट्टीमा प्रदर्शित हुन्छ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


तालिकाहरू

तपाईँंको कागजातमा समावेश तालिकाहरू प्रदर्शन गर्दछ।

तालिका सिमानाहरू प्रदर्शन गर्नलाई, कुनै तालिका दायाँ-क्लिक गर्नुहोस र तालिका सिमानाहरू रोज्नुहोस, वा लेखक कागजातमा तालिका - तालिका सिमानाहरू रोज्नुहोस।

चित्रहरू र नियन्त्रणहरू

तपाईँंको कागजातमा समावेश चित्रहरू र नियन्त्रणहरू प्रदर्शन गर्दछ।

फाँट सङ्केतहरू

Displays the field names in the document instead of the contents of the fields. You can also choose View - Field Names in a text document.

द्रष्ट्यहरू

कागजातमा समावेश द्रष्टव्यहरू र स्क्रिप्टहरू प्रदर्शन गर्दछ। द्रष्टव्यहरू रङ बाकसहरूको रूपमा प्रदर्शन हुनेछन। यसलाई पढन र सम्पादन गर्नलाई बाकसमा डवल क्लिक गर्नुहोस।

सेटिङहरू (HTML कागजातका लागि मात्र)

मापन एकाइ (HTML कागजातका लागि मात्र)

HTML कागजातहरूको लागीएकाइ वर्णन गर्दछ।